Bảng giá chung cho các khu vực

Lưu ý: Bảng giá đã bao gồm bốc xếp tại kho Đạt Minh. Giá chưa bao gồm thuế VAT và giá có thể giao động theo biến động của thị trường. Để có giá tốt nhất vui lòng liên hệ để được tư vấn cụ thể.

HCM – MIỀN BẮC

NHẬN HÀNG TỪ TP. HCM

Thời Gian 03 Ngày

05 Khối – 380.000đ/1 khối 500kg – 1.900đ/kg

10 Khối – 350.000đ/1 khối 2000kg – 1.800đ/kg

20 Khối – 300.000đ/1 khối 4000kg – 1.700đ/kg

30 Khối – 280.000đ/1 khối 8000kg – 1.600đ/kg

40 Khối – 260.000đ/1 khối 12000kg – 1.500đ/kg

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

MIỀN BẮC – HCM

NHẬN HÀNG TỪ HÀ NỘI

Thời Gian 03 Ngày

05 Khối – 350.000đ/1 khối 500kg – 1.300đ/kg

10 Khối – 320.000đ/1 khối 2000kg – 1.200đ/kg

20 Khối – 290.000đ/1 khối 4000kg – 1.100đ/kg

30 Khối – 260.000đ/1 khối 8000kg – 1.000đ/kg

40 Khối – 230.000đ/1 khối 12000kg – 900đ/kg

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

HCM – MIỀN TRUNG

NHẬN HÀNG TỪ TP. HCM

Thời Gian 02 Ngày

05 Khối – 280.000đ/1 khối 500kg – 1.500đ/kg

10 Khối – 230.000đ/1 khối 2000kg – 1.200đ/kg

20 Khối – 210.000đ/1 khối 4000kg – 1.100đ/kg

30 Khối – 190.000đ/1 khối 8000kg – 1.000đ/kg

40 Khối – 170.000đ/1 khối 12000kg – 900đ/kg

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

HÀ NỘI – MIỀN TRUNG

NHẬN HÀNG TỪ HÀ NỘI

Thời Gian 1.5 Ngày

05 Khối – 260.000đ/1 khối 500kg – 1.100đ/kg

10 Khối – 230.000đ/1 khối 2000kg – 1.000đ/kg

20 Khối – 200.000đ/1 khối 4000kg – 900đ/kg

30 Khối – 170.000đ/1 khối 8000kg – 8000đ/kg

40 Khối – 140.000đ/1 khối 12000kg – 700đ/kg

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

HCM – TÂY NGUYÊN

NHẬN HÀNG TỪ TP. HCM

Thời Gian 1.5 Ngày

05 Khối – 260.000đ/1 khối 500kg – 1.300đ/kg

10 Khối – 210.000đ/1 khối 2000kg – 1.000đ/kg

20 Khối – 190.000đ/1 khối 4000kg – 900đ/kg

30 Khối – 170.000đ/1 khối 8000kg – 800đ/kg

40 Khối – 150.00đ/1 khối 12000kg – 700đ/kg

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

HÀ NỘI – MIỀN TRUNG

NHẬN HÀNG TỪ HÀ NỘI

Thời Gian 1.5 Ngày

05 Khối – 260.000đ/1 khối 500kg – 1.100đ/kg

10 Khối – 230.000đ/1 khối 2000kg – 1.000đ/kg

20 Khối – 200.000đ/1 khối 4000kg – 900đ/kg

30 Khối – 170.000đ/1 khối 8000kg – 8000đ/kg

40 Khối – 140.000đ/1 khối 12000kg – 700đ/kg

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

HCM – MIỀN TÂY

NHẬN HÀNG TỪ TP. HCM

Thời Gian 01 Ngày

05 Khối – 160.000đ/1 khối 500kg – 900đ/kg

10 Khối – 130.000đ/1 khối 2000kg – 600đ/kg

20 Khối – 120.000đ/1 khối 4000kg – 500đ/kg

30 Khối – 110.000đ/1 khối 8000kg – 400đ/kg

40 Khối – 100.000đ/1 khối 12000kg – 300đ/kg

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

HÀ NỘI – MIỀN TÂY

NHẬN HÀNG TỪ HÀ NỘI

Thời Gian 04 Ngày

05 Khối – 450.000đ/1 khối 500kg – 1.900đ/kg

10 Khối – 420.000đ/1 khối 2000kg – 1.600đ/kg

20 Khối – 390.000đ/1 khối 4000kg – 1.500đ/kg

30 Khối – 360.000đ/1 khối 8000kg – 1.400đ/kg

40 Khối – 320.000đ/1 khối 12000kg – 1.300đ/kg

LIÊN HỆ BÁO GIÁ